Основа і мета музично-вокального служіння

Вступ

Старий чи Новий Завіти жодного разу не зобов’язують мати вокально-інструментальну групу в церкві Христовій. На рівні з цим, у Божому Слові ми не знаходимо сформульованого плану богослужінь. В другому розділі Дій святих апостолів ми бачимо важливі елементи церковного життя, такі як молитва, Слово, спілкування і причастя (2:42-47). В пасторських листах Павла (1-2 Тимофію, Титу) ми читаємо про обов’язки пастора по відношенню до конкретних соціальних груп, які є в церкві (наприклад, вдови, молодь, служителі, багаті, раби, батьки, діти і т.д.). В інших посланнях ми також спостерігаємо акцент на людей, їхній статус перед Богом у Христі і шлях духовного зростання (наприклад, лист до Ефесян, в якому три розділи розповідають про багатства у Христі і наступні три – про життя у Христі). І є лише два місця у Новому Завіті, які згадують про спів, як один із засобів духовного збудування християн і ті передають тотожну думку іншими словами (Еф. 5:18-19, Кол. 3:16). Інші згадки про спів описові, а не приписові (шляхом в Гефсиманію Ісус співав разом з учнями; ув’язнені Павло і Сила співали Богові). В свою чергу, Старий Завіт неодноразово закликає (особливо у Псалмах) прославляти Бога, використовуючи усе різноманіття музичних інструментів.

Що ж тоді робити?

Церква має право використовувати під час богослужіння усе те, що збудовує її, слугує донесенню Істини і об’єднує її прихожан. Користуючись подібним правилом, музичне служіння може вберегти себе від світських тенденцій в музиці і приносити духовну користь Божим дітям.

Подібна користь може стати реальністю, якщо керівництво церкви й учасники групи прославлення не лише юридично погодяться з Божими цілями на служіння, але й почнуть їх втілювати у життя.

Ось і мета, яку Бог ставить перед вокально-інструментальним служінням Своєї церкви.

Мета: (1) Славити Бога (2) від душі (3) для збудування церкви (4) якісним виконанням (5) біблійних пісень.

1. Славити Бога

Божа слава — це кінцева мета християнського життя, як і усіх його проявів, в тому ж числі і музичного служіння (Іс. 48:9-11, 1 Кор. 10:31).

а) славити «Бога Біблії»

Справжній, а не бажаний Бог є об’єктом служіння. Справжній Бог оспівується так, як і представлений у Божому Слові. Не лише любов (1 Ів. 4:8-10), а й святість (Іс. 6:3-4). Творець усіх (Бут. 1:2) і Отець Своїх дітей завдяки Христу (Еф. 1:7). Водночас далеко (трансцендентність у богослів’ї) і близько (іманентність). Суверенний Монарх (Цар) і співчутливий Друг. Добрий Пастир (Пс. 22; Ів. 10) і справедливий Суддя (Бут. 18:25). Один в трьох (Дух, Отець і Син) рівнобожественних особистостях (Мт. 28:19). У Ньому багато парадоксів, але жодних протиріч. У Нього багато імен, але Він єдиний сутній Бог Яхве. Неосяжний і невидимий, але відкритий в Слові і природі для пізнання (Пс. 18; 118).

б) славити Бога живого

Християни, і тим більше невіруючі, мають схильність відділяти Бога і Божі атрибути від Його дій і проявів у житті. Віра в Бога Біблії і якості Його сутності не відокремлюється від радісних чи сумних подій життя, а навпаки пов’язує їх. Різні елементи музичного служіння можуть слугувати тому, щоб поєднати знання про Бога і реальне життя людей з їхніми проблемами і благословіннями.

в) славити Бога повноцінно

Богу важливо не лише те, що люди правильно знають, який Він, але й вчаться застосовувати наявні знання у всіх проявах життя. Як у стінах церкви під час зібрання, так і вдома, коли мало хто бачить. Як під час співу, так і під час будь-якого іншого заняття. Група прославлення прославляє Бога не лише на сцені, а й в усіх інших місцях. Прагнення прославити Бога мусить бути повноцінним, бо інакше служіння стане лише формою самовираження або фарисейством.

2. Від душі (серця) (Кол. 3:23)

Серце назване «джерелом життя», тобто початком думок, почуттів, рішень, слів, дій і їхніх результатів (Пр. 4:23 синод. пер.). Серце ˗ головний об’єкт Божої уваги (1 Сам. 16; Пр. 17:3, Єз. 14:1-6; 1 Пет. 3:15). Серце – поле бою, на якому ведеться боротьба за об’єкт поклоніння, спосіб мислення і дій (Рим. 1:18-27, 7:21-23; Гал. 5:17). Люди схильні більше турбуватися про форму поклоніння, аніж про суть. Але справжні поклонники орієнтуються на поклоніння «в дусі і Істині». Вокально-інструментальне прославлення Бога, як і саме життя, відбувається, перш за все, в душі людини («в дусі»), яка має біблійну уяву про Бога («в Істині», Ів. 4:24).

а) від душі віруючих

Не достатньо просто почуттів. Божу славу не можуть вдовольнити ті, які не мають віри у Христа Спасителя і Христа Господа. Він один може врятувати рівно як від покарання за гріх, так і від життя в гріху. Неможливо прославяти Того, в Кого не віриш і Євангеліє якого відкидаєш.

б) від душі зростаючих

Святого не прославлять пісні тих, чиє серце не має до Нього любові, що здатна перемагати власний гріх. Бажаючи вести Божий народ в поклонінні через спів, не можна відставати від нього у поклонінні через життя. Наявність такого протиріччя не лише завадить спільному співу, але й посприяє формуванню лицемірів, які шанують Бога вустами, а не серцем.

Отож, прославлення Бога від душі починається раніше першої пісні і ноти на репетиції чи спільному зібранні. Віра і усвідомлення справжнього (біблійного) Бога, життя з Ним (Пс. 15:8), спрага по Ньому (Пс. 62:2), радість Його присутності (Пс. 15:11), прагнення покорятися Його волі (1 Сам. 15:22), визнання Його вустами (Рим. 10:9) ніколи не може стати менш важливим, як недільний спів.

3. Для збудування церкви

Один із наслідків і одна із цілей Нового Завіту – це заснування церкви. Церква — це не будівля, а покликані Богом люди, які сповідують, що Христос – Бог, рівно як і людина, і лише вірою в Нього отримується вічне спасіння і перемога над гріхом (Мт. 16:16-18; Дії 2; Рим. 8:28).

а) для духовного збудування

Окрім прославлення Бога в піснях, команда групи прославлення має на меті духовне зростання Божих дітей. Духовне зростання нерозривно пов’язане з пізнанням Істини про Бога і Євангелія, щоб застосовувати їх в житті. Це є незрівнянно більшою потребою, а ніж задоволення музичних смаків та вподобань. Якомога більше християн з різним духовним ростом треба охопити доступним і ясним донесенням Божого Слова, яке буде мотивувати до змін в образ Христа (Кол. 3:16; Еф. 5:18; Рим. 8:28-29). До того ж, повноцінне знання Бога і того, що Він зробив по відношенню до нас у Христі, обов’язково веде до всеохоплюючого застосування. Пісні мусять закликати як до благовістя, так і до служіння в церкві, як до перемін серця, так і до зовнішніх дій. Одного вони втішають, а іншого докоряють. Одного підбадьорюють і підтримують, а іншого зупиняють на своїх шляхах.

б) для збудування місцевої церкви

Місцева церква явно відображає наявність і життя вселенської церкви (тобто усіх, покликаних Богом до віри в Христа). Але вона знаходиться у визначеному мовному, історичному і культурному контексті, а також наповнена різними соціальними групами (чоловіки та жінки, молоді і дорослі, самотні і сімейні, прихожани і служителі, зрілі і не дуже, спортсмени і музиканти, безробітні і бізнесмени, громадяни і гості або іноземці, українці чи будь-які інші народності). Та музичне служіння не може і не мусить догоджати стильовим вподобанням кожного. Його покликання важливіше — сприяти єдності і любові членів церкви між собою (Ів. 13:34-35; Фил. 2:2), незважаючи на вікові, національні чи соціальні відмінності. Цьому сприяє баланс у частоті використання «присвійних і загальних займенників». Здоровий глузд підказує, що найперше, церква орієнтується на народ, на теренах якого служить або на народ, який намагається набути для Бога. Це визначає і мову пісень, якою переважно користуються і розуміють, і загальноприйнятий спосіб вираження почуттів, які не заважають поклонятися Богові.

в) для збудування кількісно

Сама церква не є кінцевою метою. Господь постановив їй впливати на людей, які живуть без Бога у цьому світі (1 Пет. 2:9; Еф. 3:10; 4:16). Важливо враховувати, що серед присутніх на богослужінні знаходяться і ті, які не знають Христа, як свого Спасителя і Пана душі. Ясно «проповідане» Євангеліє через пісні стане хорошим інструментом надбання невіруючих.

4. Якісним виконанням

Якість ніхто не відміняв. Навпаки, особливо підхід до інструментально-вокального служіння у Старому Завіті вирізнявся своєю вимогливістю до якості (Пс. 32:3; 1 Хр. 25).  До будь-якої Божої справи не можна відноситися легковажно. В той же час, слід не забути про щирість поклоніння Богу, яка є важливішою за якість. На сьогодні є багато професіоналів, які своєю грою чи співом можуть викликати будь-які почуття і, врешті – овації, але не допомогти присутнім всім серцем сконцентруватися на Богові, усвідомлюючи Його діла і маючи відповідні цьому почуття.

а) коли важливе не стає головним — СЕРЦЕ

Отож, досягнення якості дуже важливе, але не головне. В погоні за якістю не повинна страждати духовність. Серця служителів і учасників служіння музичного поклоніння в пріорітеті перед якістю. Ознаками збитих пріорітетів можуть слугувати надмірна вимогливість, часті конфлікти, бурхливе незадоволення, особисті образи, плітки і багато інших гріховних проявів на грунті музичних чи вокальних помилок (не гріхів!!!). А також вплив, який недоречна майстерність здійснює на прихожан. Наприклад, повністю фокусує увагу на виконання, замість того, щоб побудити серця до роздумів на предмет оспівуваного.

б) коли важливе не стає головним — СУТЬ

Надмірна вимогливість до якості може завадити не лише поклонінню серця і духовному зростанню, а й самому призначенню музичного прославлення, тому, для чого воно існує. Професіоналізм не має заважати донесенню Божої Істини і спільності зібраних в одне місце християн. Ось деякі ознаки порушень цього правила:

  • поверхневий (стосовно знань і застосування), одноманітний (лише улюблені істини і мелодії), бідний (мало слів, куплетів і «акордів»), неоднозначний, гіпербогословський (використання невідомих або складних термінів) зміст пісень;
  • занадто складне, швидке чи повільне, низьке чи високе, не ритмічне і не гармонійне, шумне і не відповідне (слайдам з піснями) виконання музики і пісень;

1) Музика — слуга Істини, а не господиня. Тому її завдання підкреслювати значимість Істини, а не нівелювати її. Занадто ефектні соло чи складні, довготривалі програші можуть в цьому «допомогти».

2) Група прославлення — слуга Богу і людям, а не собі. Тому не слід БОГОслужіння перетворювати на концерт, де зазвичай захоплення основане на майстерності. А також не слід заглушати гучністю виконання спільного співу присутніх Божих дітей. Зібрання перед Богом і для людей, а не виступ талановитих.

3) Служіння прославлення — це частина церкви і її загального зібрання, а не сама церква чи її зміст. Слід виявляти єдність з ведучим, проповідником, іншими служителями і всіма слухачами, щоб ефективніше досягати однієї спільної мети. Наприклад, якщо напередодні поховали члена церкви, тим більше цінного для усіх, не варто під час служіння вести себе і співати так, наче нічого не відбулося.

5. Біблійних пісень

Вище сказано вже багато того, що стосується біблійності пісень. Та важливо виділити ще деякі окремі характеристики.

а) відповідність Істині

Інколи не зрозуміло чи звертається автор пісні до Божого Слова частіше, аніж раз в рік. Так і виходить, що в піснях звучить те, що Бог ніколи не говорив, не робив і не обіцяв. Наприклад, любити понад усе, шепотіти щось в тиші і т.д. По-перше, особистість Бога, Його атрибути і відношення до людей повинні бути відповідними Біблії. По-друге, Євангеліє або шлях спасіння повинен бути відповідним Слову (лише Христос). І, по-третє, заклики до змін і дій також мусять бути відповідними Божим.

б) всеохопність Істини

Подібно Павлу, який звіщав всю волю Божу, прагнення групи прославлення не відрізняється. Бажано урізноманітнювати репертуар піснями, які відображають усі риси Божої природи і їхній вплив на практичне (буденне) життя. Звісно, неможливо усе вмістити в одну пісню чи навіть в десять за одне богослужіння. Та обдумане планування, в залежності від Божого ведення, до зла не приведе.

в) сила та дієвість Істини

Сила та дієвість залежить не лише від правильності і філігранної точності підібраних слів у піснях. Саме написане Слово тісно переплітається з життям людей на землі. Звернути увагу на Псалми достатньо, щоб побачити величезну гамму почуттів, які наповнюють автора, в залежності від того, як і що наповнювало його серце під впливом обставин. Біблійність визначається ще й силою, з якою Слово діє на серце, щоб на даний момент не переживала людина. Наприклад, Писання не лише стверджує, що Бог Всемогутній у будь-яких обставинах, а й дає неоманливу надію на вихід через Свого Сина. І тому, скривджене, ображене, відкинуте, сумне і навіть горде серце може знайти відповідь на свою духовну потребу. Про цю потужність Істини необхідно співати і співати потужно, вкладаючи сили.

Закінчення

Пройде ще не багато днів чи років, коли ми насправді дізнаємося, як славити Бога досконально. Небеса відкриють наші очі, осліплені сьогодні багатьма чинниками і стане ясно, якої слави заслуговує Бог. Якщо бути чесними перед собою, багато чого руйнуючого можна помітити і визнати ще тут, на землі, доки не пізно. Бо настане мить, і перетнувши межі земного життя, ніхто не зупинить вогонь, який перевірить на чому  і з чого я будував. Чи був моєю основою Христос? Та з чого я будував? Це було сіно, солома і дерево, чи золото і коштовне каміння? Дай Боже, щоб життя, віддане будівництву Твого Царства, не пройшло для когось даремно.

˟  Close

Basis and purpose of music and vocal ministry

 

Introductory

Old or New Testament has never obliged to have vocal and instrumental group in the Church of Christ. On a par with that we don't find in God's Word a formed plan of worship. In the second Chapter of the Acts of the Apostles we see the important elements of church life, such as prayer, the Word, fellowship and Communion (2:42-47). In the pastoral letters of Paul (1-2 Timothy, Titus) we read about the responsibilities of a pastor in relation to specific social groups that are in the church (e.g., widows, youth ministers, rich, servants, parents, children, etc.). In other letters, we can also see an emphasis on people, their status before God in Christ and the path of spiritual growth (for example, a letter to the Ephesians, in which three chapters describe the riches in Christ and the next three - Life in Christ). And there are only two places in the New Testament, which recall singing, as a mean of spiritual creation of Christians and even those transmit identical idea in other words (Eph.5:18-19, Col.3:16). Other references to singing are rather descriptive than prescriptive (by Jesus in Gethsemane sang along with the students; prisoners Paul and Silas sang God). Alternately, the Old Testament has repeatedly called (especially in the Psalms) to glorify God, using all the variety of musical instruments.

 

So what should we do?

The Church has the right to use during worship everything that builds it, serves conveying the Truth and unites its members. Using a similar rule, the music ministry can protect themselves from secular trends in music and bring spiritual benefit of God to children.

Such a benefit can become a reality, if the leadership of the church worship team and its participants not only legally agree with God's goals for the service, but also begin to implement them.

That's a goal that God puts in front of a vocal-instrumental ministry in His church.

Goal: (1) to glorify God (2) with the soul (3) for the edification of the Church (4) by quality performance (5) of Biblical songs.

 

  1. To glorify God

God's glory is the ultimate goal of the Christian life, as well as all of its manifestations, including the music ministry (Isaiah 48:9-11, 1 Cor.10:31).

a) praise "God of the Bible"

Real, not desired God is the object of ministry. Real God is glorified as presented in God's Word. Not only love (1John 4:8-10), but holiness (Isaiah 6:3-4). Creator of all. (Gen. 1:2), and the Father of His children through Christ (Eph. 1:7). At the same time, He is far away (transcendence in theology) and near (immanence). Sovereign Monarch (King) and a sympathetic friend. The Good Shepherd (Ps. 22; John.10) and a fair judge. (Gen. 18:25). One in three (Spirit, the Father and the Son) equally divine personalities (Matt. 28:19). There are many paradoxes, but no contradictions. He has many names, but He is the only God Yahweh. Immense and invisible, but open in the Word and nature to cognition (Ps. 18; 118).

b) praise the living God

Christians, and especially non-believers, have a tendency to separate God and God's attributes from His actions and manifestations in life. Faith in the God of the Bible and in the quality of His essence is not separated from the joyful or sad events of life, but rather connects them. The various elements of music ministry can serve to combine the knowledge of God and the real lives of people with their problems and blessings.

c) praise God fully

It's not only important for God, that people know Him well, but also it's important to learn to apply the existing knowledge in all aspects of life. As inside the church during the service, and at home, where few people can see you. As during the singing, and during any other occupation. Worship team honors God not only on stage but also in all other places. The desire to glorify God must be full, otherwise the service will be only the form of self-expression or hypocrisy.

 

  1. With the soul (the heart). (Col. 3:23)

Heart is called "a source of life", that is the beginning of the thoughts, feelings, decisions, words, actions and their results (Prov. 4:23). Heart is the main object of God's attention (1 Sam. 16; Prov. 17:3, Ezek. 14:1-6; 1 Pet. 3:15). Heart is the battlefield, where the fighting for an object of worship, a way of thinking and acting is (Rom. 1:18-27, 7:21-23; Gal. 5:17). People tend to be more concerned about the form of worship than about the substance. But the real worshipers are guided to worship "in spirit and in truth." Vocal and instrumental praising God, like life itself, occurs primarily in the human soul ("spirit"), that has the biblical concept of God ("in truth," John. 4:24).

a) with the souls of believers

It is not enough just to have feelings. The glory of God can not be satisfied by those, who do not have faith in Jesus Christ and Christ the Lord. Only He can save as well as from the penalty of sin, and from living in sin. It's unable to glorify the One, in whom you do not believe, or if you reject the Gospel.

b) with the heart of growing

The Holy can not be glorified with songs of those, whose heart has no love for Him, which is able to win their own sin. If you want to lead people to God in worship through singing, you have to keep up with worship through life. The presence of such contradictions not only hurts the overall singing, but also contributes to the formation of hypocrites who worship God with their lips, but not with their hearts.

Therefore, glorifying God with all the heart begins before the first song and music at a rehearsal or a general meeting. Faith and awareness of the (biblical) God, of life with Him (Ps. 15:8), of the thirst for Him (Ps. 62:2), of the joy of His presence (Ps. 15:11), of the desire to obey His will (1 Sam. 15:22), of the recognition Him with mouth (Rom. 10:9) can never become less important than Sunday singing.

 

  1. For the edification of the Church

One of the consequences, and one of the goals of the New Testament is foundation of the Church. Church is not a building, it's called by God people, who confess that Christ is the Lord as well as a Man, and only through faith in Him the eternal salvation and victory over sin can be received (Matt. 16:16-18; Acts 2; Rom. 8:28).

a) for the spiritual edification

In addition to praising God in the songs, the worship team has such goal as spiritual growth of God's children. Spiritual growth is inextricably linked with the knowledge of the truth about God and the Gospel to put them into practice in life. It is incomparably greater need than satisfaction of musical tastes and preferences. As many Christians as possible with different spiritual growth are necessary to reach with clear and accessible Word of God, which will motivate to change in the image of Christ (Col. 3:16; Eph. 5:18; Rom. 8:28-29). In addition, the full knowledge of God and knowledge of what He did to us in Christ, will necessarily lead to a comprehensive application. Songs must call to evangelism as well as to serving in the church, to the change of heart and to external influences. They comfort someone and accuse another. They cheer and support someone, and they stop on the routes another.

b) for the edification of the local church

The local church clearly reflects the presence and life of the universal church (that is, all those called by God to faith in Christ). But it is in a certain linguistic, historical and cultural context, as well as filled with various social groups (men and women, young and old, single and married, parishioners and ministers, mature and not much, athletes and musicians, the unemployed and businessmen, citizens and guests or foreigners, Ukrainians or any other nationality). And the music ministry can not and should not cater to every style preferences. His vocation is more important - to promote unity and love of church members among themselves (John. 13:34-35; Phil. 2:2), despite the age, national or social differences. This is facilitated with the frequency balance of the use of "possessive and common pronouns." Common sense tells us, that, first of all, Church is oriented on people, on whose territory it serves, or on people, which is trying to get to God. This defines the language of the songs, which is mostly used and understood, and the conventional way of expressing feelings that do not interfere the worship.

c) for the edification quantitatively

The church itself is not the ultimate goal. Lord decreed it to influense people, who live without God in this world (1 Pet. 2:9; Eph. 3:10; 4:16). It is important to bear in mind, that among those present at the service there are those, who do not know Christ as their Savior and Lord of the soul. Clear "preaching" the Gospel through songs will be a good instrument for achieving non-believers.

 

  1. By qualitative performance

Quality has not been canceled. On the contrary, the particular attitude to the instrumental and vocal ministry in the Old Testament stand out for its insistence to quality (Ps. 32:3; 1 Chron. 25). None of God's business can be taken light-mindedly. At the same time, you should not forget about the sincerity of praising God, which is more important than quality. Nowadays, there are many professionals, who can evoke some feelings or, in the end, a standing ovation with their game or singing, but not to help the audience to concentrate on God with all their heart, knowing his case and matching this with feelings.

a) when the important thing does not become the main one - HEART

Therefore, the achievement of quality is very important, but it's not the main. In pursuit of quality should not suffer spirituality. Hearts of ministers and members of the music ministry are prior to quality. Signs of whipped priorities can be overly demanding, frequent conflicts, violent discontent, personal insults, gossips and many other manifestations of sin on the basis of music or vocal mistakes (not a sin !!!). As well as the misplaced mastery that affects parishioners. For example, it fully focuses on the performance, rather than encourages the heart to think of the subject of the song.

b) when the important thing does not become the main one - ESSENCE

Excessive demands on quality can prevent not only the worship of the heart and spiritual growth, but also the appointment of music ministry, the reason it exists. Professionalism does not have to interfere the dispatching of God's Truth and the community of gathered in one place Christians. Here are some signs of violation of this rule:

  • superficial (in knowledge and application), monotonous (only favorite tunes and truth), poor (few words, verses and "chords"), ambiguous, hyper-theological (use unknown or difficult terms) content of the songs;
  • too complex, fast or slow, low or high, not rhythmic nor harmonic, noisy and not appropriate (with slides of songs) performances of music and songs;

1) Music is the servant of truth, not its mistress. Therefore it has to emphasize the importance of truth, not to neutralize it. Too showy solos or complex, long-term bridges may not help.

2) Worship team is a servant of God and people, not theirselves. Therefore we should not turn worship into a concert, where usually the excitment is based on skills. And we should not drown out with the volume the joint singing of the present God's children. It is worshiping before God and people, and not the show of talented ones.

3) The ministry of praise is a part of the church and its general meeting, not the church itself or its content. You should demonstrate the unity with the presenter, the preacher, with other ministers and all the audience to reach the common goal effectively. For example, if recently there has been a funeral of the beloved church member, you shouldn't act and sing during the service as if nothing had happened.

 

  1. Of biblical songs

We have already said many regards to biblcal songs. It is important to highlight some more specific characteristics.

a) corresponds the truth

Sometimes it is not clear if the songwriter refers to God's Word more often than once a year. So it turns out that the song sounds with what God has never said or promised. For example, to love most of all, to whisper something in silence, etc. Firstly, the personality of God, His attributes and attitudes towards people should be relevant Bible. Secondly, the Gospel, or the way of salvation must be appropriate to the Word (Christ alone). And, thirdly, calls for change and action must also be appropriate God.

b) comprehensiveness of Truth

Like Paul's, who preached the whole God's will, the desire to worship team has no difference. It is advisable to diversify the repertoire of songs that reflect all the characteristics of God's nature and their impact on the practical (everyday) life. Of course, you can not fit everuthing in one song, or even in ten per service. However deliberate planning, according to God's reference will not lead to evil.

c) the power and effectiveness of Truth

The power and effectiveness depends not only on the correctness and accuracy of filigree-chosen words in the songs. The written Word itself is closely intertwined with the life of people in the world. Paying attention to the Psalms is enough to see a huge range of emotions that filled the author, depending on how and what filled his heart under the influence of circumstances. Biblcal words are also determined by the power of the Word that influenses the heart, no matter what the person is worrying about in that moment. For example, the Scriptures not only asserts that God is Almighty in all circumstances, but also gives the true hope on salvation through His Son. That's why, offended, insulted, rejected, sad and even proud heart can find the answer to it's spiritual needs. About this power of truth must be sung and sung powerfully.

 

Ending

It will take a few days or years, when we actually learn how to praise God thoroughly. The heavens will open our eyes, blinded today by many factors and it will become clear, what glory God deserves. Being honest with yourself, you can notice a lot of destructive things and recognize them even here on Earth, until it is too late. Because there will come a moment, when crossing the border of earthly life, no one will be able to stop the fire, which will check on what and from what I have built. Was Christ my foundation? And from what I have built? Was it hay, straw and wood, or gold and precious stones? God forbid that Life Devoted to build Your kingdom will pass in vain for someone.