Три Добрі Звістки для занепокоєних

 

Я звик планувати всі свої справи. Я ставлю проекти в чергу на місяці вперед і систематично розбираю їх по черзі. Я намагаюся працювати швидко та ефективно протягом дня, і зробити стільки всього, скільки зможу.

Я не можу керувати розумом та Господь створив мене здатним до роботи саме таким. І по Його милості, я можу використовувати ці дари для плідного служіння. У той же час, через мій гріх, я маю схильність до роздратування, схвильованості та тривоги, коли щось йде не за моїм планом.

 

Стурбовані християни

Я знаю, що я не єдиний християнин, який буває стурбований чимось. Можливо, ви все плануєте так само як я та намагаєтесь не втратити контролю. Можливо, ви дійсно мали тривожне минуле і вас все ще переслідує біль, який ви пережили. Можливо, ви переживаєте дуже важкий період життя та не бачите світла в кінці темного тунелю.

Як досвідчений біблійний душеопікун, не з чуток знаю, що багато християн бореться з тривогою. Але, що дуже важливо, Ісус про це знає, і на відміну від мене, він може забезпечити лікування. В Євангелії від Матвія 6 розділі Христос каже: «Не турбуйтесь про своє життя» та дає нам три Добрі Звістки, які допоможуть нам боротися з повсякденною тривогою.

  1. Добра Звістка Творіння

«Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? І хто з вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І чому ви про одяг клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, ‒ не працюють і не прядуть, але кажу вам, що й Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Але якщо Бог так одягає траву польову, яка сьогодні є, а завтра буде кинута в піч, Бог отак зодягає, ‒ скільки краще зодягне Він вас, маловірні!» (Мт. 6:26-30).

Саме тоді, коли ви боретеся з тривогою, Ісус говорить, щоб ви глянули довкола, на творіння. Перебуваючи у фізичному світі, ми маємо постійні богословські нагадування, що Бог не залишає те, що Він створив Своїми руками. Птахи в повітрі, польові квіти і безліч інших живих організмів вказують на любов і турботу Бога.

Якщо Бог так дбає про птахів і квіти, на скільки ж ще більше Він дбатиме про тих, кого створив за Своїм образом? Якщо Бог живить та одягає тварин і рослини, які не мають вічної душі, то на скільки більше Він буде забезпечувати тих, які покриті дорогою кров’ю Його Сина? У вас є підстава мати спокій, тому що творіння проповідує вам Євангеліє Божої вірності.

  1. Добра Звістка Сім’ї

«Отож, не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми зодягнемося? Бо ж усього того погани шукають; але знає ваш Небесний Отець, що всього того вам потрібно» (Мт. 6:31-32).

На відміну від поган, християни мають Небесного Отця, Який охоче, з вірністю і навічно бере на Себе обов’язок нашого забезпечення. Погани турбуються тому, що вони не мають впевненості у Божому піклуванні, але християни не повинні турбуватися. У нас є Батько, який точно знає, що нам потрібно, і знаходиться в процесі забезпечення тим, що нам потрібно саме тоді, коли нам це потрібно, і в точному місці, де ми потребуємо цього.

Не знаючи вашої історії, дозвольте мені спробувати прояснити це: «якщо ви не маєте того, що ви думаєте потрібно вам прямо зараз, це тому, що вам це не потрібно прямо в цей момент». Для отримання подальшої інформації про це ствердження, я написав на кому лежить ця відповідальність, щоб визначати ваші потреби і різницю між потребою і бажанням.

Тривога притаманна поганам. Немає ніякого сенсу дітям Всевишнього Бога турбуватися про життя. Але ви та я думаємо, що ми знаємо краще, ніж наш Небесний Отець. Ми б ніколи не заявляли про це привселюдно, але багато християн стривожені тому, що вони вважають себе розумнішими за Бога.

  1. Добра Звістка Царства

«Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, ‒ а це все вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день...» (Мт. 6:33-34).

Заклик шукати Царства Божого сам по собі вже є благодаттю, тому що тільки тоді, коли я шукаю Царства Божого, я є вільним від пошуку свого власного. Я не знаю, визнали ви це чи ні, але є прямий зв’язок між своїм особистим царством і тривогою. Більшість, якщо не всі, з ваших турбот є результатами ситуацій, коли ви самі намагаєтеся сісти на трон вашого життя.

Найбільш впевнені в собі люди, яких я зустрічав, були ті, хто знаходив спокій у забезпеченні та турботі Божій. Найменш стурбовані віруючі, з якими я спілкувався, були ті, хто по-справжньому підкорили своє життя волі Отця. І навпаки, найбільш тривожні люди, яких я наставляв, були керовані земними скарбами та забували про Євангеліє.

Але давайте будемо чесними: ви і я забудькуваті. Ми сліпі до Євангелія Творіння, ми забуваємо про Євангеліє Сім’ї, і ми часто прямо ігноруємо Євангеліє Царства. Не дивно, що ми стурбовані!

Тим не менш, в нашій тривозі Ісус не кричить на нас. Він не піднімає руки і не говорить: «Забудь про це! Я не можу повірити, що ви, нерозумні, женетесь за світом, а не за Мною». Ні, в ніжності і терпінні, Він женеться за нами ще раз і злучає нас з вічною, неспинною і славною благодаттю.

 За матеріалами служіння Пола Тріппа

http://www.paultripp.com/articles/posts/three-gospels-for-anxiety

 

˟  Close

Three Gospels for Anxiety

I’m a planner by nature. I line projects up months in advance and systematically knock them down. I try to work quickly and efficiently through my day and get as many things done as I can.

I didn’t choose to operate with that mentality; God hardwired me to work that way, and by his grace, I’ve been able to use those gifts to be productive in ministry. At the same time, because of my sin, I have the tendency to get irritated, agitated, and anxious when things don’t work exactly according to my plan.

ANXIOUS CHRISTIANS

I know I’m not the only Christian that gets anxious. Maybe you’re a planner like me and struggle to give up control. Maybe you’ve had a really troubling past and are haunted by the hurt that you’ve experienced. Maybe you’re in a really difficult season of life and don’t see the light at the end of the tunnel.

As a seasoned biblical counselor, I know firsthand how many Christians struggle with anxiety. But more importantly, Jesus knows, and unlike me, he can provide the cure. In Matthew 6, Christ says, “Do not be anxious about your life” and provides us with 3 gospels to help us combat our daily anxiety.

1. The Gospel of Creation

“Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith?” (Matthew 6:26-30)

When you’re struggling with anxiety, Jesus tells you to look around at creation. Embedded in the physical world are constant theological reminders that God doesn’t abandon the work of his hands. The birds of the air, the flowers of the field, and countless other living organisms point to the loving care of God.

If God would care that much for birds and flowers, how much more would he care for those made in his image? If God feeds and clothes animals and plants without an eternal soul, how much more will he provide for those covered by the costly blood of his Son? You have reason to rest because creation preaches to you a gospel of divine faithfulness.

2. The Gospel of Family

“Therefore do not be anxious, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all.” (Matthew 6:31-32)

Unlike the pagan Gentiles, Christians have a heavenly Father who willingly, faithfully, and eternally takes on the burden of our provision. It makes sense that pagans worry, because they don’t have the assurance of divine provision, but Christians shouldn't be anxious. We have a Father who knows exactly what we need and is in the process of delivering exactly what we need, exactly when we need it, and in the exact location where we need it.

Without knowing your story, let me try to make it clear: if you don't have what you think you need right now, it’s because you don’t need it right now. For further explanation on this statement, I’ve written on whose job it is to define your need and the difference betweenneed and desire.

Anxiety belongs to the pagans; it doesn’t make sense for children of the Most High God to worry about life. But you and I think we know better than our Heavenly Father; we’d never proclaim this publicly, but many anxious Christians are anxious because they believe they’re smarter than God.

3. The Gospel of Kingdom

“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore do not be anxious about tomorrow…” (Matthew 6:33-34)

The call to seek God's kingdom is itself a grace, because it's only when I seek God's kingdom that I'm free from seeking my own. I don’t know if you’ve recognized this or not, but there’s a direct correlation between the kingdom of self and anxiety. Most, if not all, of your anxiety results when you’re attempting to sit on the throne of your life.

The most confident people I’ve ever met were those who rested in the provision and care of God. The most un-anxious believers I’ve interacted with were the ones who truly submitted their life to the will of their Father. Conversely, the most anxious people I’ve counseled were driven by earthbound treasure and forgetful of the gospel.

But let’s be honest: you and I are forgetful, too. We’re blind to the gospel of creation, we’re forgetful of the gospel of family, and we often outright ignore the gospel of the kingdom. No wonder we’re anxious!

Yet in our anxiety, Jesus doesn’t yell at us. He doesn’t throw up his hands and say, “Forget it! I can’t believe you fools would chase after the world instead of me.” No, in tenderness and patience, he chases after us one more time and connects us with eternal, unstoppable, and glorious grace.

http://www.paultripp.com/articles/posts/three-gospels-for-anxiety

 

Пол Девід Тріпп

є пастор, автор, та спікер міжнародних конференцій. Він є президентом служіння "Пол Тріпп Міністрі" через яке він намагається під'єднати преображуючу силу Ісуса Христа до повсякденного життя. Це бачення привело Пола до того, щоб написати 15 книг про християнське життя. Він подорожує по всьому світі, проповідуючи і навчаючи. Головна мотивація Пола в тому, щоб допомогти людям зрозуміти, як Євангеліє Ісуса Христа говорить про практичну надію в усіх речах, з якими стикаються люди в цьому зруйнованому світі.

Сайт: http://www.paultripp.com l Facebook: https://www.facebook.com/pdtripp