XXI Миссионерская конференция «Общины Доброго Пастыря»

С 24 по 31 января 2016 года 

в городе Ровно в помещении церкви «Община Доброго Пастыря»
будет проходить XXI Миссионерская конференция
под девизом «Веруем, потому и говорим» (2 Кор. 4:13).

В программе конференции проповеди, свидетельства, встречи, знакомства, семинары, церковный банкет, интернациональная ярмарка и многое другое.

Наши гости, миссионеры, служители Слова, те, кто удостоился чести пострадать за проповедь Евангелия, прибудут из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья.

Приглашаем Вас стать участниками конференции
для общения, взаимного назидания, свидетельства на общих собраниях и в домашних группах.

 

План заходів XXI Місіонерської конференції
«Віруємо, тому й говоримо»


План мероприятий XXI Миссионерской конференции
«Веруем, потому и говорим»

Неділя / Воскресенье
24
січня
января

Урочисте богослужіння, відкриття конференції.
Торжественное богослужение, открытие конференции.

Обід та спілкування з гостями конференції в сім’ях і в домашніх групах «ОДП».
Обед и общение с гостями конференции в семьях и на домашних группах «ОДП».

Вечірнє богослужіння «Їхній біль – наш біль», служіння гнаним за віру.
Вечернее богослужение «Их боль – наша боль», служение гонимым за веру.
Понеділок / Понедельник
25
січня
января

«Служіння в ісламському світі». Свідоцтва, особливості благовістя мусульманам, розвиток бачення церкви для служіння в ісламі та багато іншого.
«Служение в исламском мире». Свидетельства, особенности благовестия мусульманам, развитие видения церкви для служения в исламе и многое другое.
Вівторок / Вторник
26
січня
января

«Служіння в ісламському світі». Свідоцтва, особливості благовістя мусульманам, розвиток бачення церкви для служіння в ісламі та багато іншого.
«Служение в исламском мире». Свидетельства, особенности благовестия мусульманам, развитие видения церкви для служения в исламе и многое другое.

Служіння в Криму «Сучасний розвиток місіонерства», проповідь Ерика Олденбурга, у зібранні також братиме участь хор Здолбунівської церкви «Джерело Життя».
Служение в Крыму «Современное развитие миссионерства», проповедь Ерика Олденбурга, в собрании также будет принимать участие хор Здолбуновской церкви «Джерело Життя».
Середа / Среда
27
січня
января

Зустрічі та спілкування з гостями конференції в домашніх групах.
Встречи и общение с гостями конференции в домашних группах.
Четвер / Четверг
28
січня
января

Обіди та спілкування з гостями конференції в сім’ях і домашніх групах.
Обеды и общение с гостями конференции в семьях и домашних группах.

«Круглий стіл» на тему: «Євангеліє іноземним студентам».
Запрошені: Масато Фунакоші, Юрій Мороховець, Артур Марандян, Василь Хрипунов, Семен Бородін, Сергій Попов. Музична частина: Олександр Калінський і Юрій Воробйов.
«Круглый стол» на тему: «Евангелие иностранным студентам».
Гости: Масато Фунакоши, Юрий Мороховец, Артур Марандян, Василий Хрипунов, Семен Бородин, Сергей Попов. Музыкальная часть: Александр Калинский и Юрий Воробьев.
П’ятниця / Пятница
29
січня
января

Обіди та спілкування з гостями конференції в сім’ях і домашніх групах.
Обеды и общение с гостями конференции в семьях и домашних группах.

«Церковний банкет».
«Церковный банкет».
Субота / Суббота
30
січня
января

Семінар: «Розвиток і самофінансування національної церкви». Спікер: Семен Олексійович Бородін. Питання, які розглядатимуться на семінарі:
— Богослов’я Фінансів. Суверенний Бог — розпорядник ВСІХ Благ;
— Керівники в МРО і в ЦРО — Мудрі Управителі в Божому Царстві;
— «Благодатна десятина» — в служінні Помісної Церкви;
— Бюджет Помісної Церкви. Етапи росту Церкви — соціологічний погляд;
— Місіонерський Фонд по «Обітниці Віри» Помісної Церкви;
— Інші моделі МФ та фандрейзингу для Місії Церкви.
Семинар: «Развитие и самофинансирование национальной церкви». Спикер: Семен Алексеевич Бородин. Вопросы, которые будут рассматриваться на семинаре:
— Богословие Финансов. Суверенный Бог — распорядитель ВСЕХ Благ;
— Руководители в МРО и в ЦРО — Мудрые Управители в Божьем Царстве;
— «Благодатная десятина» — в служении Поместной Церкви;
— Бюджет Поместной Церкви. Этапы роста Церкви — социологический взгляд;
— Миссионерский Фонд по «Обету Веры» Поместной Церкви;
— Другие модели МФ и Фандрейзинга для Миссии Церкви.

Молодіжне богослужіння на тему: «Віруємо, тому й говоримо».
Молодежное богослужение на тему: «Веруем, потому и говорим»».
Неділя / Воскресенье
31
січня
января

Урочисте завершення конференції.
Торжественное завершение конференции.

Спільний обід учасників конференції.
Совместный обед участников конференции.

Місіонерський ярмарок.
Миссионерская ярмарка.