Божа слава у Його ділах (+eng)

«Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю!»

Ще до створення віків Господь облюбував для Себе Наречену – Церкву із спасенних душ людських. Його план спасіння – потужна сила любові, що відроджує людей до вічного життя. І це саме те, що відбулося в житті багатьох молодих людей двадцять п’ять років тому, коли бере свій початок історія нашої церкви.

˟  Close

God's glory in His works

“Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty!”

The Lord long before of the creation chose the Bride for Himself – Church of the saved souls of people. His plan is salvation – a powerful force of love that regenerates people to eternal life. And this is exactly what has happened in the lives of many young people twenty-five years ago, it's when the history of our church originated.

The light of the Gospel illuminated their hearts, God called them His children and planted a new local church.

The warmth of brotherly fellowship, the depth of discipleship, the power of worship, the large-scale of ministry, the magnitude of gospel outreach – this is what could testify today, these twenty-five years in a row. Throughout this period God added to the church a lot of new saved souls, as well as opened the doors for missionary service, study of the Word of God, although there were also a difficult days, various trials and challenges, but God never left His church, instead He guided and supported her all the time.

By His grace we were able to celebrate today the 25th anniversary of the planting of the church “Community of the Good Shepherd.” Many guests have joined to our Sunday worship service, many of them shared their testimonies of God's grace, as well as shared their faith.

Likewise, there is a special gift from God that twelve young people today entered into a Covenant with God through the holy water baptism. We are extremely cheerful for those folks and we are glad to look back and see the God's hand. Praise be to Him once again!

“Blessed be the name of the Lord now and forever!” Ps.112:2

Olga Siroochenko

Світло Євангелія освітило їхні серця, Бог назвав їх Своїми дітьми і довкола Христа створив нову помісну церкву.

Теплота братського спілкування, глибина учнівства, сила поклоніння Богу, широта служіння, величина євангелізаціїї – це те, про що вони могли свідчити сьогодні, двадцять п’ять років поспіль. За цей період Бог долучив до церкви багатьох нових спасенних людей, відкрив двері для місіонерського служіння, вивчення Слова Божого, були також і нелегкі дні, труднощі та випробування, однак Господь ніколи не покидав Свою церкву, направляв і підтримував її.

По милості Його сьогодні ми могли святкувати 25-ліття з дня заснування церкви «Община Доброго Пастиря». Багато гостей приєдналися до нашого недільного богослужіння, чимало із них ділилися своїми свідченнями про Божу благодать, ділилися своєю вірою.

Особливий дарунок від Бога також і те, що ще дванадцять молодих людей сьогодні заключили завіт з Богом через святе водне хрещення. Ми радіємо за них, і щасливі знову подивитися назад, і побачити Руку Великого Бога, ще раз прославити Його.

«Нехай буде благословенне Господнє Ім’я відтепер і навіки!» Пс.112:2

Ольга Сірооченко

Фото

01 02 03 04 05 06

Відео