Нові серця, які вмерли для гріха (+eng)

Кожен гріх, найбільший і найменший, Господь готовий нам простити. Провину за гріх кожної людини Ісус Христос поніс на хресті і Бог дарує прощення, цілком безумовно, як дар Своєї благодаті.

˟  Close

New hearts which are dead to sin

The Lord is willing to forgive us every sin whether the biggest or smallest one. Jesus Christ has paid the penalty on the Cross for sin of everyone who believes in Him and according to that God forgives unconditionally as a gift of His grace.

Today we have been the witnesses of how God is wiping the slate clean and giving a new future to twelve young people. Today they have died to their old lifestyle, and have been risen to the new and everlasting life, for the glory of God. According to the Biblical teaching – these people have repented in certain time and today they have entered into a Covenant with God through the water baptism. Although, Bible teaches that the water baptism is not the Covenant itself, but just the sign of the real Covenant. This baptism would not have made any sense if it was not related with their faith in the truth that God forgives each one of them of every sin and gives new life in the light of His Son. This baptism has reflected washing away of their sins and justification by a visible way.

Everyone who has been baptized today professed their own faith: “We are eager to demonstrate today our conviction in that Jesus Christ was buried and rose again, and this is the foundation of our confidence...” Along with their belief they have manifested the obedience to God, because He gave this commandment for His children. The Lord commands through baptism to fulfill the truth, and at this wonderful Lord's day we witnessed the compliance of it.

Oh, Lord please bless us to follow you and walk in your light!

“We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.” Romans 6:4

Olga Siroochenko

Сьогодні ми були свідками того, як Бог перекреслює все минуле і дарує оновлене майбутнє дванадцятьом молодим людям. Сьогодні вони померли для свого старого життя, і воскресли для нового та вічного, для слави Божої. Згідно Біблійного вчення – ці люди після свого покаяння сьогодні заключили завіт з Богом через водне хрещення. Це хрещення не мало б ніякого значення, якби воно не було злучене з вірою у те, що Господь прощає кожного із них за всякий гріх і дарує нове життя у світлі Свого Сина. Це хрещення відобразило видимим чином омиття і виправдання.

Всі, хто приймали хрещення, сьогодні перед людьми сповідували власну віру: «Ми хочемо виразити свою віру в те, що Христос був похований і що Він воскрес, і це основа нашого уповання...» Разом з вірою вони проявили і послух Богові, що дав цю заповідь для Своїх дітей. Господь повеліває через хрещення виконати істину правду, і в цей недільний день ми стали свідками цього.

Господи, благослови слідувати за Тобою і ходити в тому світлі, що його даруєш Ти!

«...ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб я к воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб стали і ми ходити в обновленні життя». Рим. 6:4

Ольга Сірооченко

Фото

01 02 03 04 05 06 07 08

Всі фото

Відео